coHousing Barcelona

coHousing Barcelona SCCL neix de la voluntat d’un equip de persones que volem impulsar nous models de convivència i d’accés a l’habitatge, impulsem una nova forma d’accedir a l’habitatge de forma comunitària, accessible, trencant amb la mentalitat de considerar l’habitatge com un bé d’inversió segur i fomentant nous models de convivència entre veïns i veïnes vinculades al territori que habiten, som una cooperativa d’habitatge que promou l’habitatge amb models de convivència on es troben persones amb les mateixes inquietuds, necessitats i projectes a desenvolupar de manera cooperativa.

Una de les principals característiques de coHousing Barcelona SCCL és la gestió col·lectiva, totes les persones residents en són sòcies i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en què participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge cooperatiu. Cada grup pot decidir el nivell d’implicació que s’assumeix internament, tot i que la gestió s’externalitza contractant professionals, però en tots els casos el lideratge i la presa de decisions corresponen a les persones sòcies del projecte d’habitatge cooperatiu.

Llegir més

La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge cooperatiu fomenta la corresponsabilitat entre totes les persones sòcies. A més, el proveir-se col·lectivament d’habitatge implica un procés d’apoderament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge individualment a través d’un intercanvi econòmic, la cooperativa permet accedir a un habitatge de forma col·lectiva i en millors condicions...

El cohabitatge, permet un habitatge format per espais privats o íntims i espais compartits. El grup decideix quins espais es volen compartir i entre qui es comparteixen. L’avantatge principal de viure en un cohabitatge és que, tot i tenir un espai privat o íntim de superfície reduïda, aquest es complementa amb tots els espais comuns, i permetre activitats que en un habitatge convencional no es podrien realitzar, alhora que es potencia la convivència.

Constituïda el 14 de setembre de 2016 amb NIF F66860560 i registrada en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el número 14762, a l’empara de la Llei 12/2015 de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i especialment en aplicació de l’article 122 de la Llei.

S’organitza per fases segons l’article 126 de la Llei 12/2015 de la Generalitat de Catalunya i l’article 29 dels estatuts de la cooperativa.

.

Llegir menys

Objectius

· Poder donar solució a les persones que no poden accedir a l'habitatge, recuperant sòl públic i privat per a la ciutadania, garantint el dret a l'habitatge, abaratint costos, posant-li un fre a l'especulació, autogestionant-nos.

· Procurar als nostres socis i sòcies habitatges, i espais comuns (que es poden transformar en locals, despatxos, aparcaments, o serveis) abarant el seu cost, organitzar-ne l'ús pel que fa als elements comuns i regular-ne l'administració, la conservació i la millora. Tot això mitjançant l'obtenció dels recursos financers, la programació, la construcció, la rehabilitació i l’administració dels esmentats béns, per si mateixa o mitjançant un contracte amb tercers.

· Promoure la construcció de llars en un hàbitat saludable, sostenible, democràtic, col·laboratiu, just, inclusiu, tenint en compte el conjunt de factors físics i geogràfics, per poder crear condicions apropiades per al desenvolupament ple de les persones que ho habitin.