Arenys de Mar Sènior

Impulsem un model d’habitatges col·laboratius sènior, centrant-nos en els beneficis que genera per la salut i el benestar de les persones grans. Aquestes seran capaces de prolongar la seva vida independentment, amb major autonomia, solidaritat i qualitat de vida.

Arenys de Mar- Sènior és un projecte de cohabitatge que promou la construcció d'un edifici de 17 habitatges, una planta de serveis comunitaris: cuina, menjador, bugaderia, tallers, jardí, biblioteca i espais lúdics, per a desenvolupar una vida activa comunitària.

Localització: carrer de les Doedes 13-17 a Arenys de Mar, una ciutat (15.776 habitants) que uneix el mar i la muntanya, molt ben comunicada amb transport públic (tren, bus).

El projecte que estem portant a terme es troba en un emplaçament immillorable: situat a prop del CAP de salut, seguretat social, cinemes, teatre, mercat municipal, bars, restaurants, tendes, bancs, etc.

Per al seu finançament la cooperativa emet 800 títols participatius de 500 euros cadascun.

Fomentem la diversificació de les formes d’autopromoció i gestió del cohabitatge

Des de coHousing Barcelona hem emès 800 títols participatius per valor total de 400.000 euros. Les aportacions ens permetran finançar el 40% del cost de la compra d’un solar privat, a Arenys de Mar i construir 17 habitatges de règim lliure cooperatiu i col·laboratiu. L’altre 60% de finançament anirà a càrrec de les futures veïnes i veïns.
Amb aquestes aportacions col·lectives ajudarem a disset unitats de convivència a accedir a l’habitatge digne i cooperatiu.

Què són els títols participatius?

Són una forma de finançament voluntari, oberta a totes les persones interessades: tant si són sòcies d’una cooperativa com si no, i volen contribuir a fer possible la iniciativa.

Quins avantatges m’aporten?

Adquirint aquests títols, podràs donar suport a una iniciativa pionera, que vetlla per un habitatge digne i, alhora, et beneficiaràs d’un interès del 5% pels teus diners invertits.

Quants títols hi ha disponibles?

Posem a l'abast 800 títols de 500 euros cadascun. Aquest finançament col·lectiu servirà per ajudar 20 famílies a fer front a la compra d'un solar a Arenys de Mar per construir habitatge assequible.

Quants en puc adquirir?

Tants com vulguis, no hi ha cap límit establert. Podràs adquirir-ne fins a esgotar el total de títols emesos.

Quin és el venciment?

Els títols vencen a 3 anys i són renovables en finalitzar el període.

Quin és el període d’emissió?

Els títols participatius es poden adquirir des del 23 de maig fins a esgotar el total de títols emesos.

Quina remuneració tenen?

A tres anys el 5%
Els interessos es liquidan semestralment.

Vols formar part d’un projecte sènior innovador de convivència i establir relacions de col·laboració, amistat i ajuda mútua?

Promou habitatge assequible en règim cooperatiu i a preu de cost (evitant l'especulació), format per 17 unitats de convivència que impulsen aquest projecte on la gestió és col·lectiva. És a dir, totes les persones residents en són sòcies i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en què participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge Arenys de Mar Sènior. El disseny i la gestió de l’hàbitat són democràtics i participatius en totes les etapes del projecte.

El nostre projecte contempla espais privats i col·laboratius per a compartir entre les persones que en formen part: menjador i cuina comunitària, biblioteca, tallers, bricolage, bugaderia, gimnàs, horts, jardí… el que fa que l’estil de vida sigui més enriquidor.

Les persones participants volem sentir-nos útils en aportar els nostres coneixements i experiències tant en el bon funcionament del cohabitatge com en la implicació sociocultural dins el municipi.

Llegir més

Viu en un entorn ecològicament sostenible, saludable i acollidor

Fomentem l’arrelament de les persones i el projecte al municipi. D’una banda, l’estabilitat de l’habitatge permet que les persones residents del projecte d’habitatge cooperatiu s’impliquin i es relacionin en projectes i espais del territori. D’altra banda, els espais comunitaris els obrim al barri i poden afavorir les relacions entre el veïnat i l’enfortiment de la xarxa comunitària.

El projecte contempla la construcció d'un edifici de 17 habitatges, amb local comunitari i diverses zones comunitàries dissenyades per les mateixes persones que viuran en elles on s’implementaran sistemes de sostenibilitat i alta eficiència energètica.

El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i té cura de la salut interior dels habitatges i de l’arquitectura sana.

Llegir menys

Com són els espais?

Cada unitat de convivència serà un habitatge privat amb cuina, sala menjador i 1 o 2 habitacions. A més hi haurà espais comuns: cuina, menjador, sala TV- biblioteca, sala polivalent, bugaderia, habitació medicalitzada i espai per convidats, hort i jardí.

Els materials de construcció, sempre que sigui possible, seran ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Així mateix, s’aprofitaran els recursos que ens ofereix la natura d’una manera sostenible (aigües pluvials, energia solar, etc.). Els habitacles seran energèticament eficients.

Els espais no tindran barreres arquitectòniques i estaran adaptats a les necessitats dels seus ocupants. Apostem per reduir residus, reciclar, reutilitzar.... i optarem per les energies renovables, estalvi energètic... A mesura que sorgeixin necessitats de salut o altres dels membres de la comunitat, s’anirà adaptant per a cobrir aquestes necessitats.

Economia

La titularitat de l’edifici dependrà de la fórmula jurídica que es triï. Partim de la base que tots els membres del grup tenen la seva pròpia economia, fent-se càrrec cadascú de les seves pròpies despeses. En constituir la cooperativa tots els membres que en formin part hauran d’acceptar el compromís de pagar una quota la quantia de la qual el grup decidirà.

Formula jurídica: Es decidirà entre totes les persones sòcies que habitaran i formaran el projecte

Per definir entre diverses fórmules

La cooperativa regula els preus, mitjançant normes incorporades en els estatuts. Una vegada acabat de pagar el préstec, cadascun és propietari del seu habitatge. El local i els serveis seran comunitaris gestionats per la cooperativa i oberts al barri oferint activitats i serveis.

En el cas que alguna persona sòcia vulgui marxar del projecte, podrà fer-ho recuperant el 100% de la inversió que ha realitzat, més l'IPC anual que correspongui. Aquest habitatge, que quedarà disponible, es posarà a la disposició de les persones sòcies expectants que estiguin en la llista d'espera per accedir a la promoció.

En definitiva: motivacions i avantatges

1. Sostenibilitat econòmica, emocional i mediambiental. Viure en un espai adaptat a les pròpies necessitats, compartint espais comuns sense barreres arquitectòniques, en contacte amb la natura, sense perdre la independència personal. El cohabitatge ens aportarà possibilitats d’habitar un espai sa, sostenible i ecològic.

2. Privacitat i col·laboració/acompanyament. El grup que viu en cohabitatge té l’avantatge de combinar la privacitat (espais privats) i el fet de compartir cures, visites, menjars, compres, companyia... en els espais comuns. Això fa que l’estil de vida sigui més enriquidor. No estem parlant d’una comuna sinó d’un col·lectiu de gent que vol viure en espais i economia privats però de forma col·laborativa.

3. Envelliment de vida actiu compartit per iguals. Es tracta d’un cohabitatge sènior, que contempla una franja d’edat en concret (a partir dels cinquanta anys), i on les persones són afins i comparteixen activitats.

4. Autonomia i diversitat. El cohabitatge potencia l’autonomia de les persones, tenint present la seva diversitat.

5. Flexibilitat i adaptabilitat. Ofereix flexibilitat de serveis atenent a les necessitats personals.

6. Participació. Es basa en la participació de les persones en la gestió i organització del projecte. Els membres del grup se senten útils en aportar el seu coneixement i experiència tant en el bon funcionament del cohabitatge com en la seva implicació sociocultural en el municipi.

7. Continuïtat. El projecte té continuïtat, és a dir, no s’acaba amb les persones que inicien el projecte.

8. Rebaixament dels costos de servei. Com? Col·lectivitzant-los. Es redueixen els costos assistencials i es propicia seguretat i una gran millora de qualitat.

Objectius i valors del grup llavor

1.- Un tipus de vida cooperativa i solidària que faciliti l’atenció a les persones per envellir de forma activa, autònoma i saludable de tal manera que ens faciliti créixer personalment i col·lectivament.

2.- Viure en un entorn ecològicament sostenible, saludable i acollidor.

3.- A més dels espais d’ús privat, uns espais comuns que ens permetin realitzar activitats físico-lúdiques, tals com jardineria, hort, tallers, espai de mobilitat física i serveis com cuina, menjador, bugaderia, tallers, biblioteca....

Per tant, volem:

• Gaudir

• Qualitat de vida

• Sentir-nos acompanyats

• Vida activa

• Integració social

• Reducció de costos assistencials

• Compartir (recursos)

• Salut física, mental emocional

• Amistat

• Cooperació

• Contacte social

• Seguretat

• Compartir cures

Valors que posem en pràctica:

Llegir més

Principis democràtics i respecte mutu, sinceritat, solidaritat, confiança i bona voluntat, bona disposició per ajudar-nos entre nosaltres, mirar pel bé comú, respectar al màxim l’autonomia, independència i llibertat pròpia i de l’altre, treballar l’empatia, la tolerància, l’autenticitat i l’acceptació, respectar el medi ambient, i per últim, participar en la vida associativa del municipi.

Volem que la nostra cooperativa estigui oberta al municipi, motiu pel qual oferirem serveis i activitats que a més de ser útils a les persones sòcies del grup ho siguin també per la gent del municipi. Tanmateix, els integrants del grup serem membres implicats en la vida sociocultural del poble.

Llegir menys

Com pots participar?

Informa’t

Vine a les xerrades informatives o escriu-nos a: info@cohousingbcn.cat.

Difon

Ajuda’ns a fer arribar la campanya a més gent! Comparteix el web cohousingbarcelona.cat/arenys-de-mar i segueix-nos a: Facebook.

Si desitges col·laborar en el finançament d’aquest o altres projectes escriu-nos a info@cohousingbcn.cat.

També et pots descarregar el nostre dossier clicant aquí i veure el nostre projecte arquitectònic aquí.

Sol·licita

Sol·licita títols participatius omplint aquest formulari

    Desitjo adquirir:

     Política de Privacitat de coHousing Barcelona SCCL