LA QUINTA FORÇA

La Quinta Força és un projecte de cohabitatge en cessió d'ús de 27 habitatges cooperatius al barri de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris, guanyador de l'últim concurs públic en dret de superfície de l'Ajuntament de Barcelona.

La Quinta Força neix l’any 2019, quan un grup impulsor de persones sòcies de la cooperativa, junt amb l’equip d'acompanyament multidisciplinari  i altres entitats col·laboradores, apostem per presentar-nos al concurs i començar a treballar pel projecte.

L'equip d'arquitectura de la Quinta Força, Llindar arquitectura, t'explica el projecte

Més enllà de la compra i el lloguer

Hi ha diversos models jurídics d'accés al cohabitatge i el model de la Quinta Força és el d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Aquest model consisteix en la propietat col.lectiva de l’inmoble, que recau en la cooperativa, i en el dret d’ús, indefinit o a llarg plaç, per part de les persones sòcies.

El model de cessió d’ús implica una aportació de capital inicial, retornable si es deixa el projecte, i el pagament d’una quota mensual per l’ús de l’habitatge.

En el cas de la Quinta Força, l'edifici es construirà al solar del Carrer Aiguablava 74-76, que és propietat de l'Ajuntament de Barcelona i ens el cedeix* en dret de superfície durant 75 anys ampliables a 90.

*subjecte a l'Adjudicació definitiva del solar

La planta Baixa i el barri

La Planta Baixa del nostre edifici estarà oberta al barri i per tant volem seguir dissenyant-la conjuntament amb la gent de la Trinitat Nova per crear vincles de col·laboració entre la comunitat. A través de sessions obertes del procés participatiu recollirem idees i possibles col·laboracions, i escoltarem les necessitats veïnals que surtin del Pla de Barris de Trinitat Nova, al qual estem participant.

Les persones al centre

Les persones que aniran a viure a la Quinta Força son sòcies de la cooperativa i a través de dinàmiques, assemblees, reunions i comissions de treball es prenen les decisions de manera democràtica i participativa. El projecte es codissenya amb l'acompanyament i l'experiència d'un equip tècnic i de gestió multidisciplinari.

El projecte té un disseny global, que té en compte no només els aspectes arquitectònics i tècnics -arquitectura dura- sino que va molt més enllà i que integra:

  • Sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
  • Criteris bioclimàtics i ODS.
  • Inclusió proactiva de persones amb diversitat funcional per promoure la vida independent, en un edifici adaptable, flexible i accessible.
  • Innovació i noves tecnologies
  • Economia social i solidària
  • Economia circular i ecodisseny
  • Memoria històrica del barri
  • I més!