Llacuna39

Llacuna 39 és un projecte de cohabitatge que promou la construcció d'un edifici de 28 habitatges i un local col·laboratiu al barri de Poblenou, a Barcelona.

Per al seu finançament la cooperativa emet 2.000 títols participatius de 100 euros cadascun.

Com recuperem el sol pels veïns i veïnes del barri

Des de coHousing Barcelona hem emès 2.000 títols participatius per valor total de 200.000 euros. Les aportacions ens permetran finançar el 40% de la compra d’un solar privat, al Poblenou de Barcelona, i construir 28 habitatges de Protecció Oficial. L’altre 60% de finançament anirà a càrrec de les futures veïnes i veïns.
Amb aquestes aportacions col·lectives ajudarem a vint-set unitats de convivència a accedir a l’habitatge digne i cooperatiu.

Què són els títols participatius?

Són una forma de finançament voluntari, oberta a totes les persones interessades: tant si són sòcies d’una cooperativa com si no, i volen contribuir a fer possible la iniciativa.

Quins avantatges m’aporten?

Adquirint aquests títols, podràs donar suport a una iniciativa pionera, que vetlla per un habitatge digne i, alhora, et beneficiaràs d’un interès del 5% pels teus diners invertits.

Quants títols hi ha disponibles?

Posem a l’abast 2.000 títols de 100 euros cadascun. Aquest finançament col•lectiu servirà per ajudar 28 famílies a fer front a la compra d’un solar al Poblenou de Barcelona.

Quants en puc adquirir?

Tants com vulguis, no hi ha cap límit establert. Podràs adquirir-ne fins a esgotar el total de títols emesos.

Quin és el venciment?

Els títols vencen a 3 anys i són renovables en finalitzar el període.

Quin és el període d’emissió?

Els títols participatius es poden adquirir des del 1 de gener fins al 28 de febrer de 2019.

Quina remuneració tenen?

A tres anys el 5%

Els interessos es liquidan semestralment.

Què és Llacuna 39?

Llacuna 39 és un projecte de cohabitatge que vol ajudar a omplir de veïns i veïnes el Poblenou.

Promou habitatge assequible i a preu de cost en regiment de protecció oficial, format per 28 unitats de convivència que impulsen aquest projecte on la gestió és col·lectiva, totes les persones residents en són sòcies i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en què participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge cooperatiu.

Llegir més

La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge coo¬peratiu fomenta la corresponsabilitat entre totes les persones sòcies. A més, el proveir-se col•lectivament d’habitatge implica un procés d’apo¬derament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge indivi¬dualment a través d’un intercanvi econòmic, la cooperativa permet accedir a un habitatge de forma col•lectiva i en millors condicions.

Fomentem l’arrelament de les persones i el projecte al barri. D’una banda, l’estabilitat de l’habitatge permet que les persones residents del projecte d’habitatge cooperatiu s’impliquin i es relacionin en projectes i espais del barri. D’altra banda, els espais comunitaris els obrim al barri i poden afavorir les relacions entre el veïnat i l’enfortiment de la xarxa comunitària

El projecte contempla la construcció d'un edifici de 28 habitatges, amb local comunitari i diverses zones comunitàries dissenyades per les mateixes persones que viuran en elles on s’implementaran sistemes de sostenibilitat i alta eficiència energètica.

El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i té cura de la salut interior dels habitatges i de l’arquitectura sana.

Llegir menys

Formula jurídica: Cessió d’ús dels espais i serveis amb la propietat privada dels habitatges

Hem dissenyat una fórmula de règim de propietat cooperatiu integral , en el qual les persones sòcies són propietàries dels seus habitatges i comparteixen el dret d'ús de les zones comunes i serveis que està en mans de la cooperativa, que es regeix sota l'Estatut que els mateixos socis i sòcies han redactar estipulant entre altres coses, un preu just de l'immoble. Posant-li fre a l'especulació.

Llegir més

La cooperativa regula els preus, mitjançant normes incorporades en els estatuts. Una vegada acabat de pagar el préstec, cadascun és propietari del seu habitatge. El local i els serveis seran comunitaris gestionats per la cooperativa i oberts al barri oferint activitats i serveis.

En el cas que alguna persona sòcia es vulgui marxar de la promoció, podrà fer-ho recuperant el 100% de la inversió que ha realitzat, més el IPC anual que correspongui. Aquest habitatge que quedarà disponible, es posarà a la disposició de les persones sòcies expectants que estiguin en la llista d'espera per accedir a la promoció.

Llegir menys

Com pots participar?

Informa’t

Vine a les xerrades informatives o escriu-nos a: info@llacuna39.cat.

Difon

Ajuda’ns a fer arribar la campanya a més gent! Comparteix el web llacuna39.cat i segueix-nos a: Facebook.

Si desitges col·laborar en el finançament d’aquest o altres projectes escriu-nos a info@llacuna39.cat.

També et pots descarregar el nostre dossier clicant aquí i veure el nostre projecte arquitectònic aquí.