Masoveria urbana

La masoveria urbana trasllada un concepte molt utilitzat en la història del món rural a Catalunya  al present i a les ciutats. És un acord entre propietaris i masovers on es marquen uns temps determinats de contracte que justifiquen certa inversió de temps, material i recursos humans. I és també un acord entre necessitats: persones que necessiten casa, i propietaris amb cases que necessiten persones que les mantinguin.

L’ideari de la masoveria urbana, és que un habitatge és un bé d’ús, i per tant, ha d’estar habitada.

Des de la nostra cooperativa  creiem i impulsem aquesta formula i convidem a totes les persones que disposin de pisos, finques, edificis... a contactar amb nosaltres per concretar les condicions i avantatges per a totes les parts.

Avantatges per als propietaris:

- Garantia de cobrament de la renda durant la vigència del contracte de lloguer (60 mesos).

- Finançament d’obres d’adequació (20% a fons perdut i el 80% restant es descomptarà de manera mensual de l’import del lloguer).

- Es firmarà, amb càrrec al programa, una assegurança multirisc.

- Devolució de l’habitatge en bon estat a la finalització del contracte.