Habitatge en cessió d’ús

El règim de cessió d'ús consisteix que la propietat de l'immoble és col·lectiva i està en mans de la cooperativa. Els seus habitants paguen una entrada retornable, unes quotes per sota del preu de mercat i poden fer ús d'un habitatge per a tota la vida, si així ho desitgen. En aquest model, l'especulació no té cabuda, perquè els inquilins no poden vendre la casa ni tampoc llogar-la per un preu superior al que s'ha establert col·lectivament..

Les cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús van néixer a principis de segle XX; actualment la seva forma més estesa és el model Andel, que atorga la propietat dels immobles a la cooperativa d'habitatge, la qual cedeix aquests en usdefruit als socis a canvi d'un lloguer. El dret d'ús de l'habitatge pot ser indefinit, transmès i heretat. A partir del model escandinau Andel de cooperatives d'habitatges. Països com Dinamarca, Noruega, Suècia i altres a Europa i fora d'Europa apliquen un model cooperatiu segons el qual la propietat dels habitatges sempre resideix en mans de la cooperativa d'habitatges i on els socis gaudeixen d'un dret d'ús indefinit amb un lloguer tou. Els socis mai podran ser propietaris dels habitatges on viuen.

L'Andel és també un model transparent en què estan molt ben definits els drets, els deures i les maneres d'accedir a un habitatge. Hi ha andels que disposen de serveis comuns, i alguns són autèntiques comunitats.

Els usuaris dels habitatges participen en les decisions de tot el que afecta el pis, és a dir, el seu disseny i els acabats, les obres de manteniment i les millores que s'han de fer, la gestió de l'energia, l'aigua i els residus, així com la gestió dels espais comunitaris. El dret d'ús es pot heretar i quan un usuari marxa ha de tornar-lo a la cooperativa.